Vytlačiť
PDF

Spevácky zbor Piesok

Vedúci krúžku: Mgr. Ľuboslava Banská

Termín: utorok 13,30 - 14,30 

 

Spevom, ako jednou zložkou z estetickej výchovy, formujeme pozitívny vzťah k hudbe a umeniu. Učíme sa spievať intonačne čisto, prirodzene, rytmicky správne, spevom vzbudzujeme radosť a spontánnosť, pri "ukazovačkách" koordinujeme hudobno-pohybový prejav detí. Striedame vokálne, inštrumentálne, percepčné činnosti. Podporujeme individuálny hudobný prejav nadaných detí. Spoločne vytvárame jedno spoločenstvo, ktoré spája láska k spevu a k nášmu Pánovi. Repertoár tvoria detské duchovné piesne.

Kde nás môžete počuť a vidieť:

 • Každý piatok na detskej sv. omši vo farskom kostole vo Vrábľoch
 • slávnostné otvorenie školského roka
 • spievaný sv. ruženec
 • Jasličková pobožnosť
 • Vianočné benefičné trhy
 • zanášanie Betlehemského svetla primátorovi mesta
 • koledovanie Dobrá novina
 • spev na slávnostiach
 • spev na Krížovej ceste
 • akadémia ku Dňu matiek
 • spev na 1. sv. prijímaní
 • púť detí do Marianky a Rajeckej Lesnej spojená s vystúpením zboru
 • vystúpenia v okolitých obciach
 • vystúpenia na akciách organizovaných mestom Vráble - výročie Čerešňového námestia, Advent vo Vrábľoch

DSCF9773

DSCF9774

DSCF9775

DSCF0141

DSCF0142

DSCF0143

DSCF0144

DSCF0145

DSCF0146

DSCF0147

DSCF0150

DSCF0151

Copyright © 2012 Základná škola sv. Vojtecha. Všetky práva vyhradené.
Built with HTML5 and CSS3. Created by Prografik 
Admin: Ing.Nadezda Puháková