• domov
  Domov
 • knihy
  Škola
 • ziak
  Žiaci
 • tabula
  Učitelia
 • galeria
  Galérie
 • sport
  Krúžky
 • archiv
  Archív
 • kontakt2
  Kontakt
 • novinky
  Oznamy
 • kaplnka2
  Kaplnka
 • piesok
  Piesok
 • jedalen
  Jedáleň
 • slvnostn akadmia - 20.vroie zaloenia koly
 • podpisov akcia v markze
 • bude zo ma kameraman
 • klkari na nvteve v naej kole 3
 • p1000505
 • deň matiek - prekvapenie pre mamičku
 • DOD hasiči
 • v mestskej kninici
 • ako vyrobi sopku
 • de kninc - ako ilo vajce na vandrovku
 • piatacky projekt vesmr
 • deň matiek - kaška
 • plaveck vcvik
 • ŠvP kúpalisko
 • jaslikov pobonos 4
 • lezeck stena
 • foto so sv. mikulom
 • deň otvorených dverí - krajina chipmunkov
 • old school brother
 • plaveck vcvik 3
 • ŠvP kone
 • karneval 3
 • deň otvorených dverí
 • šarkan 2
 • Deň rodiny - lovci hviezdic
 • piesok na effete
 • Deň rodiny - kreslenie na chodník
 • navtvil ns mikul
 • Vedecký deň 2
 • ŠvP betliar
 • deň matiek - tacatabro
 • Vedecký deň
 • karneval
 • biblická olympiáda dekanátne kolo
 • Deň starých rodičov - sv.omša
 • piesok na vianonej sv.omi
 • deň otvorených dverí - krajina šmolkov
 • song 2013
 • v itavskom parku
 • televzni hlsatelia - nov genercia
 • DOD hasiči - ventilátor
 • P1070090
 • prijímanie
 • Deň varenia
 • Deň rodiny - futbal
 • umil a my
 • klkari na nvteve v naej kole
 • klkari na nvteve u ns
 • ŠvP ochtinská jaskyňa
 • ke hr slovensko hokej - nememe chba
 • Piatok bez koliesok 2
 • na vianonch benefinch trhoch
 • na vianonch benefinch trhoch 2
 • Arborétum - učebňa Svet stromov
 • slávik
 • deň otvorených dverí - deduško večerníček
 • hodina sloveniny - o sme nali na povale starej mamy
 • DSCF0294
 • Piatok bez koliesok
 • Opekačka
 • Deň rodiny - maľovanie na tvár
 • tesne pred generlnkou jaslikovej pobonosti - vonku je krsne mrazivo
 • jaslikov pobonos 2
 • Hore nad Vrábľami
 • deň otvorených dverí - krajina farieb
 • slvnostn akadmia - 20.vroie zaloenia koly 2
 • športový deň
 • Deň rodiny - preteky klokanov
 • exkurzia hrad levice
 • p det do rajeckej lesnej
 • deň matiek - piesok a gimus
 • Deň starých rodičov - tanček
 • plaveck vcvik 2
 • Deň rodiny - majstri šperkov
 • dscf7719
 • plavba plou - kola v prrode - pieniny 2012
 • pozdrav z bratislavskho hradu
 • Deň rodiny - pomocníci
 • Arborétum - tvorivé dielne
 • v kolskom klube det mme radi hokejbal
 • deň matiek - piesok
 • karneval 2
 • ŠvP pustý hrad
 • Slávnostná akadémia k 20.výročiu založenia školy
 • Exkurzia Bratislava - podpisová akcia v Markíze
 • Exkurzia v Markíze - bude zo mňa kameramanka???
 • Škôlkari na návšteve v našej škole
 • Naše prvé modely v technickom krúžku
 • Deň matiek - 1.ročník - scénka "Prekvapenie pre mamičku"
 • Deň otvorených dverí u hasičov
 • V mestskej knižnici
 • Hodina Geografie - "...ako vyrobiť sopku..."
 • Deň školských knižníc - Ako išlo vajce na vandrovku - ideme tvoriť knihu...
 • Piatacky projekt Vesmír
 • Deň matiek - detská folklórna skupina Kaška
 • Plavecký výcvik
 • Škola v prírode - Gemer 2013
 • Jasličková pobožnosť
 • Naša lezecká stena
 • Na sv. Mikuláša ...
 • Deň otvorených dverí - krajina Chipmunkov
 • Old school brother
 • Plavecký výcvik - špliechanie nám nevadí !?
 • Škola v prírode - Gemer 2013
 • Karneval - "ide, ide trpaslíček..."
 • Deň otvorených dverí
 • Jeseň v umeleckom krúžku
 • Deň rodiny - Lovci hviezdic
 • Piesok na festivale EFFETA
 • Deň rodiny - na chodník kreslíme svoju rodinu...
 • Navštívil nás Mikuláš...
 • Týždeň bez telky - Vedecký deň
 • Škola v prírode - Gemer 2013
 • Deň matiek - tanečný krúžok - skupina Tacatabro
 • Týždeň bez telky - Vedecký deň - staviame robota...
 • Karneval - poznávate nás?
 • Biblická olympiáda - dekanátne kolo - 1.miesto
 • Deň starých rodičov - sv. omša za starých rodičov
 • Piesok na vianočnej svätej omši
 • Deň otvorených dverí - krajina Šmolkov
 • Víťazi speváckej súťaže Song 2013 - kategória "Skupina"
 • V Žitavskom parku
 • Exkurzia Markíza - nová generácia hlásateľov
 • Deň otvorených dverí u hasičov - takúto silu má ventilátooooor...
 • Deň starých rodičov - víťazná "Pochúťka starej mamy"
 • Slávnosť 1.sv.prijímania našich členov Piesku
 • Týždeň bez telky - Deň varenia
 • Deň rodiny - futbal rodín
 • Exkurzia Bratislava - Čumil a my
 • Škôlkari na návšteve v našej škole
 • Škôlkari na návšteve v našej škole
 • Škola v prírode - Gemer 2013
 • Keď hrá Slovensko hokej - nemôžeme chýbať !!!
 • Týždeň bez telky - Kolieskový deň bez koliesok...
 • Vrábeľské benefičné trhy
 • Vianočné benefičné trhy
 • Exkurzia do Arboréta Mlyňany - práca v interaktívnej učebni Svet stromov
 • Slávik Slovenska 2013
 • Deň otvorených dverí - deduškovi Večerníčkovi sme pomáhali nájsť stratené hviezdy
 • Hodina slovenčiny - "...čo sme našli na povale starej mamy..."
 • Piesok na vianočných trhoch
 • Týždeň bez telky - Kolieskový deň - zabávame sa aj bez koliesok...
 • Týždeň bez telky - vonku leje - opekačku sme ale napriek tomu nezrušili - opekáme na panvici...
 • Deň rodiny - maľovanie na tvár...
 • Jasličková pobožnosť - vonku je krásne mrazivo
 • Jasličková pobožnosť
 • Súťaž v speve regionálnych piesní Hore nad Vrábľami
 • Deň otvorených dverí - krajina farieb
 • Slávnostná akadémia k 20.výročiu založenia školy
 • Týždeň bez telky - Športový deň
 • Deň rodiny - Preteky klokanov
 • Exkurzia - hrad Levice
 • Na detskej púti v Rajeckej Lesnej 2012
 • Deň matiek - detský spevácky zbor Piesok
 • Deň starých rodičov - tanček prvákov a druhákov
 • Plavecký výcvik - kto získa najviac rybičiek?
 • Deň rodiny - Majstri šperkov
 • Školské kolo súťaže v prednese poézie slovenských autorov
 • Plavba plťou - škola v prírode - Pieniny 2012
 • Exkurzia Bratislava - pozdrav z Bratislavského hradu
 • Deň rodiny - naši nenahraditeľní pomocníci....
 • Exkurzia do Arboréta Mlyňany - tvorivé dielne
 • V školskom klube detí máme radi hokej...
 • Deň matiek - Piesok
 • Karneval - to sme masky, čo?
 • Škola v prírode - Gemer 2013

Deň "D" pre deviatakov, 25.jún 2015. Mali sme všetci veľkú radosť, že sme sa stretli na Rozlúčkovej slávnosti deviatakov so školou. Krásne róby, obleky, dojímavý príhovor, pri ktorom sa v očiach objavovali slzičky, zábavný program, rozlúčkový prípitok, pri ktorom si deviataci uvedomili, že končí ďalšia etapa života. Žiaci sa lúčili s p.učiteľkami a p.učiteľmi. Spomienky, objatia a úsmevy....  Veľa šťastia deviataci!

rozl.

Copyright © 2012 Základná škola sv. Vojtecha. Všetky práva vyhradené.
Built with HTML5 and CSS3. Created by Prografik 
Admin: Ing.Nadezda Puháková