• domov
  Domov
 • knihy
  Škola
 • ziak
  Žiaci
 • tabula
  Učitelia
 • galeria
  Galérie
 • sport
  Krúžky
 • archiv
  Archív
 • kontakt2
  Kontakt
 • novinky
  Oznamy
 • kaplnka2
  Kaplnka
 • piesok
  Piesok
 • jedalen
  Jedáleň
 • song 2013
 • ŠvP ochtinská jaskyňa
 • ŠvP betliar
 • Deň rodiny - preteky klokanov
 • v itavskom parku
 • karneval 2
 • Vedecký deň
 • plaveck vcvik 3
 • bude zo ma kameraman
 • ŠvP pustý hrad
 • deň matiek - kaška
 • televzni hlsatelia - nov genercia
 • DSCF0294
 • Opekačka
 • v mestskej kninici
 • Deň rodiny - maľovanie na tvár
 • Deň rodiny - futbal
 • ke hr slovensko hokej - nememe chba
 • deň otvorených dverí - krajina chipmunkov
 • karneval
 • plaveck vcvik 2
 • ako vyrobi sopku
 • ŠvP kone
 • old school brother
 • tesne pred generlnkou jaslikovej pobonosti - vonku je krsne mrazivo
 • piesok na vianonej sv.omi
 • klkari na nvteve v naej kole
 • na vianonch benefinch trhoch 2
 • v kolskom klube det mme radi hokejbal
 • šarkan 2
 • piatacky projekt vesmr
 • podpisov akcia v markze
 • deň otvorených dverí - deduško večerníček
 • foto so sv. mikulom
 • Deň rodiny - kreslenie na chodník
 • lezeck stena
 • deň matiek - tacatabro
 • slvnostn akadmia - 20.vroie zaloenia koly 2
 • Arborétum - tvorivé dielne
 • Deň starých rodičov - tanček
 • ŠvP kúpalisko
 • biblická olympiáda dekanátne kolo
 • Deň starých rodičov - sv.omša
 • plavba plou - kola v prrode - pieniny 2012
 • p det do rajeckej lesnej
 • prijímanie
 • Vedecký deň 2
 • Deň rodiny - majstri šperkov
 • piesok na effete
 • exkurzia hrad levice
 • navtvil ns mikul
 • slávik
 • klkari na nvteve v naej kole 3
 • Piatok bez koliesok
 • deň matiek - piesok
 • dscf7719
 • Deň rodiny - lovci hviezdic
 • slvnostn akadmia - 20.vroie zaloenia koly
 • deň otvorených dverí
 • karneval 3
 • p1000505
 • umil a my
 • na vianonch benefinch trhoch
 • deň otvorených dverí - krajina farieb
 • hodina sloveniny - o sme nali na povale starej mamy
 • de kninc - ako ilo vajce na vandrovku
 • športový deň
 • Arborétum - učebňa Svet stromov
 • P1070090
 • jaslikov pobonos 2
 • pozdrav z bratislavskho hradu
 • DOD hasiči
 • jaslikov pobonos 4
 • klkari na nvteve u ns
 • Hore nad Vrábľami
 • Deň varenia
 • deň matiek - piesok a gimus
 • plaveck vcvik
 • DOD hasiči - ventilátor
 • Piatok bez koliesok 2
 • deň matiek - prekvapenie pre mamičku
 • deň otvorených dverí - krajina šmolkov
 • Deň rodiny - pomocníci
 • Víťazi speváckej súťaže Song 2013 - kategória "Skupina"
 • Škola v prírode - Gemer 2013
 • Škola v prírode - Gemer 2013
 • Deň rodiny - Preteky klokanov
 • V Žitavskom parku
 • Karneval - to sme masky, čo?
 • Týždeň bez telky - Vedecký deň - staviame robota...
 • Plavecký výcvik - špliechanie nám nevadí !?
 • Exkurzia v Markíze - bude zo mňa kameramanka???
 • Škola v prírode - Gemer 2013
 • Deň matiek - detská folklórna skupina Kaška
 • Exkurzia Markíza - nová generácia hlásateľov
 • Piesok na vianočných trhoch
 • Týždeň bez telky - vonku leje - opekačku sme ale napriek tomu nezrušili - opekáme na panvici...
 • V mestskej knižnici
 • Deň rodiny - maľovanie na tvár...
 • Deň rodiny - futbal rodín
 • Keď hrá Slovensko hokej - nemôžeme chýbať !!!
 • Deň otvorených dverí - krajina Chipmunkov
 • Karneval - poznávate nás?
 • Plavecký výcvik - kto získa najviac rybičiek?
 • Hodina Geografie - "...ako vyrobiť sopku..."
 • Škola v prírode - Gemer 2013
 • Old school brother
 • Jasličková pobožnosť - vonku je krásne mrazivo
 • Piesok na vianočnej svätej omši
 • Škôlkari na návšteve v našej škole
 • Vianočné benefičné trhy
 • V školskom klube detí máme radi hokej...
 • Jeseň v umeleckom krúžku
 • Piatacky projekt Vesmír
 • Exkurzia Bratislava - podpisová akcia v Markíze
 • Deň otvorených dverí - deduškovi Večerníčkovi sme pomáhali nájsť stratené hviezdy
 • Na sv. Mikuláša ...
 • Deň rodiny - na chodník kreslíme svoju rodinu...
 • Naša lezecká stena
 • Deň matiek - tanečný krúžok - skupina Tacatabro
 • Slávnostná akadémia k 20.výročiu založenia školy
 • Exkurzia do Arboréta Mlyňany - tvorivé dielne
 • Deň starých rodičov - tanček prvákov a druhákov
 • Škola v prírode - Gemer 2013
 • Biblická olympiáda - dekanátne kolo - 1.miesto
 • Deň starých rodičov - sv. omša za starých rodičov
 • Plavba plťou - škola v prírode - Pieniny 2012
 • Na detskej púti v Rajeckej Lesnej 2012
 • Slávnosť 1.sv.prijímania našich členov Piesku
 • Týždeň bez telky - Vedecký deň
 • Deň rodiny - Majstri šperkov
 • Piesok na festivale EFFETA
 • Exkurzia - hrad Levice
 • Navštívil nás Mikuláš...
 • Slávik Slovenska 2013
 • Škôlkari na návšteve v našej škole
 • Týždeň bez telky - Kolieskový deň - zabávame sa aj bez koliesok...
 • Deň matiek - Piesok
 • Školské kolo súťaže v prednese poézie slovenských autorov
 • Deň rodiny - Lovci hviezdic
 • Slávnostná akadémia k 20.výročiu založenia školy
 • Deň otvorených dverí
 • Karneval - "ide, ide trpaslíček..."
 • Naše prvé modely v technickom krúžku
 • Exkurzia Bratislava - Čumil a my
 • Vrábeľské benefičné trhy
 • Deň otvorených dverí - krajina farieb
 • Hodina slovenčiny - "...čo sme našli na povale starej mamy..."
 • Deň školských knižníc - Ako išlo vajce na vandrovku - ideme tvoriť knihu...
 • Týždeň bez telky - Športový deň
 • Exkurzia do Arboréta Mlyňany - práca v interaktívnej učebni Svet stromov
 • Deň starých rodičov - víťazná "Pochúťka starej mamy"
 • Jasličková pobožnosť
 • Exkurzia Bratislava - pozdrav z Bratislavského hradu
 • Deň otvorených dverí u hasičov
 • Jasličková pobožnosť
 • Škôlkari na návšteve v našej škole
 • Súťaž v speve regionálnych piesní Hore nad Vrábľami
 • Týždeň bez telky - Deň varenia
 • Deň matiek - detský spevácky zbor Piesok
 • Plavecký výcvik
 • Deň otvorených dverí u hasičov - takúto silu má ventilátooooor...
 • Týždeň bez telky - Kolieskový deň bez koliesok...
 • Deň matiek - 1.ročník - scénka "Prekvapenie pre mamičku"
 • Deň otvorených dverí - krajina Šmolkov
 • Deň rodiny - naši nenahraditeľní pomocníci....

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove každoročne vyhlasuje pre žiakov výtvarnú súťaž s názvom "Vesmír očami detí". Aj žiaci našej školy sa do nej každoročne zapájajú a počas januára a februára tvoria výtvarné práce s tematikou vesmírneho života, fantázie či vedeckého skúmania vesmíru.

Niekto by si povedal, že toľko nových nápadov ani vzniknúť nemôže a predsa, každý rok žiaci vytvoria práce, z ktorých mnohé sú jedinečné a prekvapia dokonca i samotných učiteľov. Nebolo tomu inak ani tento rok a tak sme po starostlivom výbere tých "naj" mohli v piatok 20.februára do okresného kola tejto súťaže zaslať výtvarné práce druhákov Ferka Farkaša, Liviky Šimonekovej, Veroniky Kováčovej a Mirka Kollára, tretiakov Aničky Repkovej a Andreja Puháka, štvrtáčiek Lucky Pšenkovej, Viki Zrubcovej, Peťky Grmanovej aj Martinky Kozolkovej, šiestaka Erika Hudeca a siedmačky Simonky Belákovej.

A pretože u výtvarných prác platí, že je lepšie raz ich vidieť ako stokrát o nich čítať, tu sú:

vesmír 2015 10

vesmír 2015 5

vesmír 2015

vesmír 2015 6

vesmír 2015 2

vesmír 2015 3

vesmír 2015 4

vesmír 2015 9

vesmír 2015 7

vesmír 2015 8

vesmír 2015 11

vesmír 2015 12

Copyright © 2012 Základná škola sv. Vojtecha. Všetky práva vyhradené.
Built with HTML5 and CSS3. Created by Prografik 
Admin: Ing.Nadezda Puháková