• domov
  Domov
 • knihy
  Škola
 • ziak
  Žiaci
 • tabula
  Učitelia
 • galeria
  Galérie
 • sport
  Krúžky
 • archiv
  Archív
 • kontakt2
  Kontakt
 • novinky
  Oznamy
 • kaplnka2
  Kaplnka
 • piesok
  Piesok
 • gitara
  Gimus
 • jedalen
  Jedáleň
 • Deň varenia
 • Deň starých rodičov - tanček
 • šarkan 2
 • piatacky projekt vesmr
 • deň otvorených dverí - krajina chipmunkov
 • deň otvorených dverí
 • slvnostn akadmia - 20.vroie zaloenia koly 2
 • Piatok bez koliesok 2
 • v kolskom klube det mme radi hokejbal
 • ŠvP kone
 • plaveck vcvik 3
 • Arborétum - učebňa Svet stromov
 • klkari na nvteve u ns
 • ke hr slovensko hokej - nememe chba
 • Piatok bez koliesok
 • v itavskom parku
 • Deň rodiny - lovci hviezdic
 • karneval 2
 • DSCF0294
 • hodina sloveniny - o sme nali na povale starej mamy
 • foto so sv. mikulom
 • de kninc - ako ilo vajce na vandrovku
 • klkari na nvteve v naej kole
 • Deň rodiny - futbal
 • jaslikov pobonos 2
 • p1000505
 • Vedecký deň
 • umil a my
 • televzni hlsatelia - nov genercia
 • v mestskej kninici
 • ŠvP pustý hrad
 • plavba plou - kola v prrode - pieniny 2012
 • piesok na effete
 • na vianonch benefinch trhoch
 • dscf7719
 • karneval
 • Deň rodiny - kreslenie na chodník
 • p det do rajeckej lesnej
 • exkurzia hrad levice
 • deň matiek - kaška
 • Deň rodiny - maľovanie na tvár
 • ŠvP betliar
 • ŠvP kúpalisko
 • Deň rodiny - preteky klokanov
 • prijímanie
 • biblická olympiáda dekanátne kolo
 • DOD hasiči - ventilátor
 • old school brother
 • DOD hasiči
 • tesne pred generlnkou jaslikovej pobonosti - vonku je krsne mrazivo
 • slávik
 • Arborétum - tvorivé dielne
 • P1070090
 • plaveck vcvik 2
 • športový deň
 • Deň rodiny - pomocníci
 • deň matiek - piesok a gimus
 • Vedecký deň 2
 • deň otvorených dverí - krajina farieb
 • Deň starých rodičov - sv.omša
 • Opekačka
 • Hore nad Vrábľami
 • jaslikov pobonos 4
 • bude zo ma kameraman
 • navtvil ns mikul
 • podpisov akcia v markze
 • na vianonch benefinch trhoch 2
 • deň matiek - prekvapenie pre mamičku
 • plaveck vcvik
 • song 2013
 • klkari na nvteve v naej kole 3
 • deň matiek - piesok
 • slvnostn akadmia - 20.vroie zaloenia koly
 • piesok na vianonej sv.omi
 • karneval 3
 • deň otvorených dverí - krajina šmolkov
 • deň matiek - tacatabro
 • lezeck stena
 • ako vyrobi sopku
 • Deň rodiny - majstri šperkov
 • deň otvorených dverí - deduško večerníček
 • ŠvP ochtinská jaskyňa
 • pozdrav z bratislavskho hradu
 • Týždeň bez telky - Deň varenia
 • Deň starých rodičov - tanček prvákov a druhákov
 • Jeseň v umeleckom krúžku
 • Piatacky projekt Vesmír
 • Deň otvorených dverí - krajina Chipmunkov
 • Deň otvorených dverí
 • Slávnostná akadémia k 20.výročiu založenia školy
 • Týždeň bez telky - Kolieskový deň bez koliesok...
 • V školskom klube detí máme radi hokej...
 • Škola v prírode - Gemer 2013
 • Plavecký výcvik - špliechanie nám nevadí !?
 • Exkurzia do Arboréta Mlyňany - práca v interaktívnej učebni Svet stromov
 • Škôlkari na návšteve v našej škole
 • Keď hrá Slovensko hokej - nemôžeme chýbať !!!
 • Týždeň bez telky - Kolieskový deň - zabávame sa aj bez koliesok...
 • V Žitavskom parku
 • Deň rodiny - Lovci hviezdic
 • Karneval - to sme masky, čo?
 • Piesok na vianočných trhoch
 • Hodina slovenčiny - "...čo sme našli na povale starej mamy..."
 • Na sv. Mikuláša ...
 • Deň školských knižníc - Ako išlo vajce na vandrovku - ideme tvoriť knihu...
 • Škôlkari na návšteve v našej škole
 • Deň rodiny - futbal rodín
 • Jasličková pobožnosť
 • Naše prvé modely v technickom krúžku
 • Týždeň bez telky - Vedecký deň - staviame robota...
 • Exkurzia Bratislava - Čumil a my
 • Exkurzia Markíza - nová generácia hlásateľov
 • V mestskej knižnici
 • Škola v prírode - Gemer 2013
 • Plavba plťou - škola v prírode - Pieniny 2012
 • Piesok na festivale EFFETA
 • Vrábeľské benefičné trhy
 • Školské kolo súťaže v prednese poézie slovenských autorov
 • Karneval - poznávate nás?
 • Deň rodiny - na chodník kreslíme svoju rodinu...
 • Na detskej púti v Rajeckej Lesnej 2012
 • Exkurzia - hrad Levice
 • Deň matiek - detská folklórna skupina Kaška
 • Deň rodiny - maľovanie na tvár...
 • Škola v prírode - Gemer 2013
 • Škola v prírode - Gemer 2013
 • Deň rodiny - Preteky klokanov
 • Slávnosť 1.sv.prijímania našich členov Piesku
 • Biblická olympiáda - dekanátne kolo - 1.miesto
 • Deň otvorených dverí u hasičov - takúto silu má ventilátooooor...
 • Old school brother
 • Deň otvorených dverí u hasičov
 • Jasličková pobožnosť - vonku je krásne mrazivo
 • Slávik Slovenska 2013
 • Exkurzia do Arboréta Mlyňany - tvorivé dielne
 • Deň starých rodičov - víťazná "Pochúťka starej mamy"
 • Plavecký výcvik - kto získa najviac rybičiek?
 • Týždeň bez telky - Športový deň
 • Deň rodiny - naši nenahraditeľní pomocníci....
 • Deň matiek - detský spevácky zbor Piesok
 • Týždeň bez telky - Vedecký deň
 • Deň otvorených dverí - krajina farieb
 • Deň starých rodičov - sv. omša za starých rodičov
 • Týždeň bez telky - vonku leje - opekačku sme ale napriek tomu nezrušili - opekáme na panvici...
 • Súťaž v speve regionálnych piesní Hore nad Vrábľami
 • Jasličková pobožnosť
 • Exkurzia v Markíze - bude zo mňa kameramanka???
 • Navštívil nás Mikuláš...
 • Exkurzia Bratislava - podpisová akcia v Markíze
 • Vianočné benefičné trhy
 • Deň matiek - 1.ročník - scénka "Prekvapenie pre mamičku"
 • Plavecký výcvik
 • Víťazi speváckej súťaže Song 2013 - kategória "Skupina"
 • Škôlkari na návšteve v našej škole
 • Deň matiek - Piesok
 • Slávnostná akadémia k 20.výročiu založenia školy
 • Piesok na vianočnej svätej omši
 • Karneval - "ide, ide trpaslíček..."
 • Deň otvorených dverí - krajina Šmolkov
 • Deň matiek - tanečný krúžok - skupina Tacatabro
 • Naša lezecká stena
 • Hodina Geografie - "...ako vyrobiť sopku..."
 • Deň rodiny - Majstri šperkov
 • Deň otvorených dverí - deduškovi Večerníčkovi sme pomáhali nájsť stratené hviezdy
 • Škola v prírode - Gemer 2013
 • Exkurzia Bratislava - pozdrav z Bratislavského hradu

Jarný zber papiera

Za pieskoviskom pred školou je opäť zaparkovaný kontajner na zber papiera. Prineste do školy, koľko vládzete! Opýtajte sa susedov, babky, dedka,... určite sa starý papier nájde všade. Budeme súťažiť, ktorá trieda a ktorý žiak je najlepší. Kto prinesie najviac?

Papier môžete priniesť v pracovný deň od 7,30 hod. do 16,00 hod. Ďakujeme za vašu ochotu a spoluprácu.                                                    

Copyright © 2012 Základná škola sv. Vojtecha. Všetky práva vyhradené.
Built with HTML5 and CSS3. Created by Prografik 
Admin: Ing.Nadezda Puháková